Медаль есебі
Кейінгі 9 of 9 оқиға
Рейтинг Ел Алтын
Күміс
Қола
Барлығы Ер Әйел Аралас Барлығы Тотал бойынша рейтингі
А К Қ Т А К Қ Т А К Қ Т А К Қ Т
1 RUS RUS - Ресей Федерациясы 3 4 5 12 2 3 2 7 1 3 4 1 1 3 4 5 12 1
2 KAZ KAZ - Қазақстан 3 3 2 8 1 2 3 3 1 4 1 1 3 3 2 8 2
3 FRA FRA - Франция 2 2 2 2 2 2 4
4 UKR UKR - Украина 1 2 2 5 1 2 1 4 1 1 1 2 2 5 3
Барлығы: 9 9 9 27 4 4 4 12 4 4 4 12 1 1 1 3 9 9 9 27
Аңыз
Аббревиатура Мағынасы
А Алтын медаль
К Күміс медаль
Қ Қола медаль
Т Барлық медальдар
Swiss Timing ұсынатын ресми мерзумдер мен нәтижелер